Категории

Flag Counter

Политика за личните данни

 

ПОЛИТИКА ЗА НЕРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Компания Мистър Туистър ЕООД (newlife.eu) отделя голямо внимание на защитата и неразкриването на лични данни на своите клиенти, също така и на финансова информация, която е свързана с тях.

Ние използваме съвременни технологии за сигурност, като по този начин подобряваме поверителността на получената информация. Това дава на клиентите на компанията висока сигурност при работа с нашите инструменти.

Личните данни на нашите клиенти, както и контактната информация се посочват при подаването на заявка за регистрация, пазаруване или участие в други програми (промоции, бонуси, конкурси и т.н..).

Получените данни ние използваме единствено и само за комуникация с клиентите, като не ги разкриваме на трети лица, освен ако това не бъде изискано от закона. Също така и в някои от случаите описани по-долу.

 

1. Компанията може да предаде данните на агенти и трети лица, които действат на основание на договор с компанията, в случай, ако е необходимо да се изпълни задължение към клиента, което се извършва от партньори.

2. Компанията може да използва технологията «cookies» (бисквитки), която не съдържа конфиденциална информация и не се предава на трети лица

3. Информация за IP-адрес на клиента не се използва за идентификация на личността, но може да бъде получена и съхранена от компанията.

4. В случаи, че информацията е била предоставена от клиента на сайта на компанията в общодостъпна форма, компанията не носи отговорност.

5. В случай на доброволно предаване от клиента на лична информация или контактни данни, логин или парола на трети лица, компанията не носи отговорност.

Компания Мистър Туистър ЕООД използва получените контактни данни с цел да изпълни своите задължения към клиента, а също така и за оценка и анализ на дейността си и работата на сайта, има право да изпраща на клиента съобщения от рекламно-информационен характер и закупени от клиента електрони стоки и услуги.

Останалите условия за съхранение и използване на лични данни серегулират от ЗЗЛД - “Закон за Защита на Личните Данни“В сила от 01.01.2002 г.Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г.(за България) и

ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 24 ОКТОМВРИ 1995 ГОДИНА ЗА ЗАЩИТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЗИ ДАННИ.

 

С уважение,

 

Мистър Туистър ЕООД (newlife.eu)

 

Декември 2019

Количка

Количката е празна.

Валута